درخواست ثبت نام
جهت ثبت نام در مدرسه بین المللی آریانا اطلاعات فرم زیر را تکمیل نموده و دکمه ثبت درخواست را کلیک نمایید .
در صورت صحیح بودن اطلاعات به شما یک شماره پیگیری ارائه خواهد شد که جهت پیگیری درخواست ثبت نام می توانید از آن استفاده نمایید .
واحد پذیرش در مدرسه اطلاعات را بررسی نموده و به شما اطلاع رسانی خواهد نمود.


 
 
سال چهار رقمی وارد شود . مثال : 1389